Horváth M. Judit

Horváth M. Judit

1952        Sárváron született

1969-81  Gyermekápolónőként dolgozott

1985       Hivatásszerűen kezdett fényképezni, kezdetben szabadúszóként, különböző lapoknál

1990-95  az Amaro Drom romalap képszerkesztő-fotóriportere,  majd 3 évig a lap főszerkesztője

1994       Sajtófotó - Esszédíj

1998       Más Világ címmel férjével, Stalter Györggyel közösen

              fotóalbumot jelentetnek meg a hazai cigányság életéről

 2002     létrehozzák a Kópia Fotógalériát, ahol csoportos és egyéni kiállításokat rendeznek

2010      magánkiadásban megjelenik Csalóka látszat című könyve

          az NKA támogatásával 

Egyéni kiállítások:

1998      Más Világ Mediawave  Győr

1999      Más Világ Vígadó Galéria Budapest

2000      Más Világ  Kaunas, Litvánia, Bécs, Helsinki, 

2007      Más Világ - Bielsko Biala, Lengyelország                          

2009      Csalóka látszat - Mai Manó Budapest

Csoportos kiállítások:

1993      „A világ létra…” Néprajzi Múzeum

1994      Sajtófotó Néprajzi Múzeum Budapest

1999      Sarah Mortland Galéria és a   magyar konzulátus  New York, USA

2001      Regards Hongrois  Párizs, Franciaország

2006      Válogatott Képek Budapest Galéria

2006      Kutyavilág  Mai Manó Galéria Budapest

2007      Más Világ  San Sperate Szardínia

2008      Most megmutatjuk! Bécs  Collegium Hungaricum

2008      Die vergessenen Europaer   Köln Városi Múzeum

Tagja a Magyar Újságírók Szövetségének és a Magyar Fotóművészek Szövetségének, szabadfoglalkozású fotográfus.  

Egy nyugat dunántúli kisvárosban, egy asszimilálódott cigány családba született, majd férje után annak munkájába is beleszeretett.

Sokáig nem tudta/vállalta származását, hogy aztán mégis egy roma lap főszerkesztője legyen évekig. Ketten gyakorlatilag végigfotózták Magyarország cigánytelepeit, és a pesti gettósodó kerületeket.

Csalóka látszat című munkájáról - ami közel tíz év eredménye, bár nagyon különbözik korábbi dokumentarista fotóitól, mégis rengeteg azonosság található bennük - így vall:

 Horváth M. Judit személyes vallomása az alkotásokról:

 „Származásomból, lelki alkatomból, nem utolsó sorban női mivoltomból adódik, hogy számomra a Valóság és a Mese szorosan összefonódik, a köztük levő szűk mezsgye átjárható. Könnyedén lépek át egyikből a másikba, és e kettős létállapotból fakadó bizonytalanságomból születnek képeim.

A Mágia, a valóság megváltozatásának képessége a gyűjtögetéssel kezdődik,

tárgyaim körülvesznek, együtt élek velük akár hosszú évekig,személyes, furcsa kapcsolat alakul ki közöttünk, és egy napon a fotográfia eszközeit használva váratlanul és irányíthatatlanul megszületik a bennem élő kép.

Képeimen alakjaim fiktív életének egy reprezentációja köré saját, valós életem vágyait, elemeit szövöm.

A valóság kirekesztésével, egy alternatív világ megjelenítésével megteremtem a kilépés illetve a belépés, a mással való azonosulás lehetőségét. Lehetőséget teremtek az idegenség megismerésére, betekintést az általam kreált, rám jellemző világba, azt remélve, hogy érzelmi asszociációkat, meglepetést és felismerést váltok ki azokból, akik kapcsolatba kerülnek a képeimmel.

 Két különböző világ létezik, a befogadó és a mű világa. Ez a kettős világ egymással szoros kapcsolatban áll. A befogadónak magával hozott ismeretei, érzetei, előítéletei vannak az adott művel kapcsolatban, amelyeket akaratlanul is beépít az éppen látott kép értelmezésébe. Dialógus jön létre a befogadó és a mű világa között.

 Ha nem lennének Mesék, fantáziánk, képzelőerőnk nem tudna kibontakozni. Mese nélkül saját világunkba lennénk bezárva, a Mese tulajdonképpen kulcs egy mélyebb megértéshez.“

 Horváth M. Judit Csalóka látszat c. fotóalbuma megtekinthető és megrendelhető az Artphoto Galériában

1111 Budapest, Bartók Béla út 30.

valamint az Artphoto internetes Galériában: www.Artphoto.hu

Horváth M. Judit elérhetőségei:

Lakcím : 1135 Budapest Szent László u.33/B.   

e-mail cím: hmjblende@fremail.hu 

 

Telefon: +3630 22 18 352